Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไข ของการใช้บริการเว็บไซต์ ufabetunitedum4.com ที่ผู้ใช้งานทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะใช้บริการ เพราะข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นข้อมูลสำคัญที่คุณจะต้องยอมรับเงื่อนไข และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเอง

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข ของการใช้บริการเว็บไซต์ ufabetunitedum4.com

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามบัตรประชาชนเท่านั้น หากเราจับได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธให้บริการกับคุณทันที
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลของผู้ใช้งานจะรั่วไหล เพราะเว็บไซต์ ufabetunitedum4.com มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นความส่วนตัว ทางเราจะไม่แชร์ข้อมูลให้บุคคลที่สาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
 3. การใช้งาน : ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ทั้งหมด ไม่ว่าเป็น การถอนเงิน , การฝากเงิน , การวางเดิมพัน คุณจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทาง ufabetunitedum4.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณี หากเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา
 5. การยกเลิกสมาชิก : หากคุณละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของคุณ
 6. ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ : ทางเว็บมีข้อจำกัดในการรับผิดชอบ หากเกิดจากการใช้บริการ ufabetunitedum4.com ทางเราไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทาง ufabetunitedum4.com มีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนข้อบังคับและเงื่อนไขได้ตลอดเวลาที่ต้องการ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ ufabetunitedum4.com ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บแต่เพียงผู้เดียว ห้ามคุณนำไปใช้ หรือนำไปดัดแปลง โดยที่เราไม่ได้อนุญาต
 9. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อบังคับและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ufabetunitedum4.com ทั้งหมด ถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมาย
 10. การติดต่อ : ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไข คุณสามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetunitedum4.com
 11. การละเมิดข้อตกลง : หากผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายทันที
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การใช้บริการเว็บไซต์ ufabetunitedum4.com ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ทั้งหมด