Privacy Policy

Privacy Policy นักพนันที่เลือกจะเข้ามาใช้บริการ และ ร่วมสนุกกับทางเว็บไซต์ ufabetunitedum4.com ของเราควรที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของตัวนักพนันทุกท่านเอง นอกเหนือจากนั้นยังทำให้นักพนันสามารถเข้ามาใช้งานกับเราได้อย่างสบายใจได้มากยิ่งขึ้น

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่นักพนันควรรู้

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • เว็บไซต์ของเรามุ่งมั่นในการดูแลความเป็นส่วนตัวให้กับนักพนัน ซึ่งเว็บไซต์ของเรามีนโยบายในการจัดเก็บ , บริหาร และ ดูแลความเป็นส่วนตัวให้กับนักพนันโดยตรง
 • ข้อมูลที่เรารวบรวม
  • ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับมาจากการสมัครสมาชิกจะถูกรวบรวมเก็บไว้เป็นอย่างดี
 • วิธีการรวบรวมข้อมูล
  • ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รวบรวมมานั้นมาจากการสมัครสมาชิก และ การใช้งานบนเว็บไซต์
 • การนำข้อมูลมาใช้
  • ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รวบรวมมานั้นจะถูกนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ , การตลาด , การส่งข้อมูล และ โปรโมชั่นต่าง ๆ
 • การแชร์ข้อมูล
  • ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของนักพนันจะไม่ถูกเผยแพร่ออกมา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อนแน่นอน
 • การจัดเก็บของข้อมูล
  • ข้อมูลส่วนตัวของนักพนันจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จากทีมงานที่มีคุณภาพมากที่สุด
 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี
  • เว็บไซต์ของเรามีนโยบายในการรับสมัครสมาชิก นักพนันจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป หากท่านใดอายุไม่ถึงเราจะปฏิเสธทุกกรณี
 • สิทธิ์ของผู้ใช้
  • นักพนันสามารถแก้ไข และ ยกเลิกข้อมูลต่าง ๆ ของท่านได้ หากท่านต้องการแก้ไข หรือ ยกเลิกสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ contact@ufabetunitedum4.com
 • การปรับปรุงนโยบาย
  • เว็บไซต์ของเราสามารถแก้ไขนโยบายต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบที่หน้าเว็บไซต์หลัก
 • การติดต่อเรา
  • นักพนันที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ contact@ufabetunitedum4.com
 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้
  • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2017
 • ภาษาของนโยบายนี้
  • ภาษาที่ใช้ในการเขียนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นภาษาไทยทั้งหมด เราไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้