Copyright protection within the website

Copyright protection within the website

Copyright protection within the website การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์ที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ufabetunitedum4.com ซึ่งประกอบไปด้วยคู่มือการใช้งาน บทความต่างๆ ภาพกราฟิก โลโก้ เสียง ระบบซอฟต์แวร์ เป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทาง ufabetunitedum4.com ซึ่งทางเราได้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย ufabetunitedum4.com ของเราไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำการคัดลอกทำซ้ำหรือนำเอาเนื้อหาของเว็บไซต์เราไปใช้ในเชิงพาณิชย์ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากทาง ufabetunitedum4.com ของเราโดยตรง

ท่านพบเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์เรา สามารถติดต่อเข้ามาแจ้งข้อมูลได้ที่ contact@ufabetunitedum4.com ข้อมูลที่ทุกท่านแจ้งเข้ามานั้นก็จะประกอบไปด้วย ข้อมูลที่ตั้งของเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อมูลติดต่อของผู้แจ้ง เว็บไซต์ของเราจะดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการตามความเหมาะสมโดยเร็ว ufabetunitedum4.com ขอไม่รับผิดชอบถ้าเกิดความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ และจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

นโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ufabetunitedum4.com ของเราอาจปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางเราขอแนะนำให้ทุกท่านทำความเข้าใจกับนโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์นี้ก่อนเข้ามาใช้บริการ เพราะถ้าหากท่านเข้ามาใช้บริการกับทางเราหลังจากมีการปรับปรุงนโยบายนี้ เราจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้ ufabetunitedum4.com ของเราขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เลือกเข้ามาใช้บริการของเรา และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ทุกท่านตลอดไป